Therapie Assen
telefoonnummer psycholoog assen 06 - 1106 0302
e-mailadres psycholoog assen info@therapie-in-assen.nl
psycholoog assen Blijdensteinstraat 4 Assen Blijdensteinstraat 4, Assen
psycholoog Assen

Stress, overspannenheid en burnout bij Therapie Assen

Spanningen zijn een gevolg van angsten in je leven. Of je gevoelig bent voor angsten is afhankelijk van de basisemoties die bij jou horen. Dit maakt ook dat sommige mensen veel angsten kennen en anderen geen of nauwelijks. De heftigheid is afhankelijk van hoe sterk je eigen persoonlijkheid zich heeft ontwikkeld. Dit kan heftige vormen aannemen waardoor het dagelijks functioneren belemmerd wordt. Vaak heeft dit te maken met basisovertuigingen welke je eerder hebt aangenomen welke vragen om herziening.  
 

Burn-out therapie

Langdurige overvraging en verwaarlozing van jezelf komt vaak voor uit een chronische manier van het jezelf teveel aanpassen en de roep van je ware verlangens negeren. De oorzaak ligt in je overlevingssysteem wat je ooit bent aangegaan. Het herzien hiervan is een belangrijke keus en dan leren ander gedrag te vertonen. Professionele begeleiding is hierbij van belang.
 

Heeft u nog vragen?

psycholoog Assen contact
Therapie Assen is lid van:
vereniging eerstelijnspsychologen RBCZ