Therapie Assen
telefoonnummer psycholoog assen 06 - 1106 0302
e-mailadres psycholoog assen info@therapie-in-assen.nl
psycholoog assen Blijdensteinstraat 4 Assen Blijdensteinstraat 4, Assen
psycholoog Assen

Trauma verwerking bij Therapie Assen

Iedereen loopt vroeg of laat wel vormen van trauma’s op in zijn leven. Afhankelijk van je hoe je om gaat met emoties en de hoeveelheid trauma’s lukt het je wel of niet om die een plek in je leven te geven.

Er kan sprake zijn van een enkelvoudige of meervoudige trauma, afhankelijk hiervan en van de uitingsvorm van het trauma wordt er gekozen voor EMDR of een andere vorm van therapie. EMDR is een veelvuldig gebruikte therapievorm waarmee zeer goede resultaten worden behaald.
Bij traumaverwerking zijn we gericht op de situatie en de bijbehorende emoties om deze opnieuw een evenwichtige en juiste plek te geven in je herinnering.
 

Heeft u nog vragen?

psycholoog Assen contact
Therapie Assen is lid van:
vereniging eerstelijnspsychologen RBCZ